Vanhat uunikaakelit ovat saattaneet vaurioitua esimerkiksi purkamisen yhteydessä.  Kaakelien pintavaurioita voidaan korjata, ja haljenneita kaakeleita on myös mahdollista liimata. Kun paikkaustyöt uuniin tehdään kotona, voidaan hyödyntää kotitalousvähennys. Yleensä paikkaukset kannattaakin tehdä vasta muurauksen jälkeen, sillä paikat eivät kestä kovaa käsittelyä.

Turun kaakelitehtaan valmistaman hyllypalan korjaus.


Korjaussanastoa:

Restaurointi on korjaamista tai entiselleen palauttamista.

Konservointi tarkoittaa rakennuksen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen säilymisen turvaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Rekonstruointi on kokonaan tai osittain hävinneen rakennuksen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen tekemistä uudelleen tai täydentämistä säilyneiden osien tai asiakirjojen pohjalta.

Entistäminen on rakennuksen, rakennusosien tai pintakäsittelyjen palauttamista aikaisempaan asuunsa.

Restauroinnissa voidaan käyttää kaikkia yllä mainittuja toimenpiteitä, mutta saneeraustoimet eivät kuulu restaurointiin.

Lähde: www.restaurointi.net